BV Kwaliteitskeuring
Dierlijke Sector (KDS)


Bezoekadres:
Nevelgaarde 20d
3436 ZZ Nieuwegein

Postadres:
Postbus 2713
3430 GC Nieuwegein

Tarieven BSE monstername

Zeist, 17 februari 2017

Onderstaand treft u de actuele tarieven aan. Deze zijn actueel per 1 april 2017.


 
Module B
Starttarief tot 45 minuten € 86,85 (oude tarief € 85,57)
Langer dan 45 minuten, per kwartier € 11,09 (oude tarief € 10,87)
1 - 5 monsters € 1,89 per monster
6 - 10 monsters € 1,38 per monster
11 - 20 monsters € 0,87 per monster
> 20 monsters € 0,36 per monster


De combinatiekorting, bij gelijktijdige BSE monstername en PM keuring, bedraagt € 25,00 per bezoek. Voor de goede orde maken wij u erop attent dat aanvragen voor BSE monstername dienen te worden gericht aan de afdeling Planning van KDS. Het e-mailadres is planningkds@kiwacmr.nl.

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Vragen en/of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@bvkds.nl of bel +31 (0) 88 998 43 00.